top of page
kada-reikalingas-med-auditasg.png

Kokiais atvejais reikalingas medicininis auditas?

 1. Įsteigus sveikatos priežiūros įstaigą - rengiant privalomą medicininę dokumentaciją, remiantis „Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašu” (aktualia redakcija) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais licencijuojamų paslaugų teikimą.
   

 2. Jei sveikatos priežiūros įstaigą planuoja tikrinti kontroliuojančios institucijos.
   

 3. Pagal nustatytą metinį vidaus medicininio audito planą (planinis auditas).
   

 4. Pacientų skundų atvejais (neplaninis medicininis auditas).
   

 5. Įvykus nepageidaujamam įvykiui (neplaninis medicininis auditas).

bottom of page